Thai Art gelleries

The Queen’s Gallery

 1. หอศิลป์พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  The Queen’s Gallery

          จุดกำเนิดของหอศิลป์พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้น ก็เนื่องมาจากธนาคารกรุงเทพจำกัด และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ได้จัดประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ต้นแบบภาพปัก เพื่อมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คุณชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) จึงร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย และพระองค์ก็ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจำนวนนี้ให้เป็นทุนประเดิมในการจัดสร้างหอศิลป์ เพื่อสำหรับใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการของศิลปินไทย โดยเฉพาะศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ตลอดจนศิลปินอาวุโสที่ได้รับการยกย่อง
          การแสดงผลงาน : จัดเป็นนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน โดยจะแบ่งเป็นชั้น ๆ ภายในหอศิลป์มีอยู่ทั้งหมด 5 ชั้น โดยชั้น 1 เป็นห้องโถงอเนกประสงค์ที่ประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชั้น 2 เป็นลานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปินรุ่นใหม่ ศิลปินจากศูนย์ศิลปาชีพและจิตรกรรมต้นแบบภาพปัก ชั้น 3 จัดแสดงภาพชนะเลิศจิตรกรรมบัวหลวงประเภทต่าง ๆ ชั้น 4 แสดงภาพฝีพระหัตถ์ ศิลปินชั้นเยี่ยมและศิลปินแห่งชาติ และชั้น 5 เป็นห้องสาธิตการสร้างงานศิลปะและหัตถกรรมต่าง ๆ
          ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนิน (โทร. 0-2281-5360-1)
          เวลาทำการ : พฤหัสบดี-อังคาร ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. (ปิดวันพุธ)

          Did You Know? : นอกจากที่นี่จะมีการแสดงนิทรรศการภาพแล้ว ด้านนอกอาคารมี Gallery Shop จำหน่ายของที่ระลึกจากผลงานทางศิลปะของศิลปินหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดสูจิบัตร หนังสือและของที่ระลึกจากนิทรรศการ และมี Gallery Café ที่พร้อมเสิร์ฟกาแฟสดรสไทยสไตล์อิตาเลียนบรรยากาศน่านั่งอีกด้วย

The National Gallery

 2. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  Bangkok Art and Culture Centre
          หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้เริ่มขึ้นจาก ดร.พิจิตต รัตตกุล ผู้ว่าราชการในสมัยนั้น มีมติให้กรุงเทพมหานครจัดร้างหอศิลปะร่วมสมัยแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีหอศิลป์ที่ทัดเทียมกับสากลและเป็นหน้าเป็นตากับประเทศรวมทั้งเพื่อให้สังคมมีแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม แต่โครงการก็ต้องมาสะดุดลงเมื่อมีการล้มเลิกโครงการหอศิลป์ตามรูปแบบเดิม และเปลี่ยนให้เป็นอาคารพาณิชย์ พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงจากเดิมกรุงเทพมหานครเป็นผู้ลงทุน มาเป็นให้เอกชนสร้างองค์กรด้านศิลปะ จนศิลปิน อาจารย์ นักศึกษาและสื่อมวลชน ได้ร่วมกันดำเนินการคัดด้านเคลื่อนไหวและเรียกร้องให้ทบทวนโครงการ
          จนกระทั่งนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปี 2547 เครือข่ายศิลปินและประชาชนจึงได้นำโครงการหอศิลป์เข้าหารือและได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการจัดสร้าง นับเป็นเวลาถึง 10 ปีกว่าที่หอศิลป์แห่งนี้จะสำเร็จลุล่วงได้
          การแสดงผลงาน : แบ่งการจัดแสดงออกเป็นทั้งหมด 9 ชั้น คือ ชั้น 1 การออกร้านจากสถาบันการศึกษาทางศิลปะและดนตรีชั้นนำ / ชั้น 2 ร้านหนังสือที่คัดสรรพิเศษและแตกต่าง รวมทั้งหนังสือหายาก หนังสือทำมือ และภาพยนตร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันโดยหอภาพยนตร์แห่งชิตและมูลนิธิ / ชั้น 3 งานหัตถกรรมจากโครงการในพระราชดำริ / ชั้น 4 จัดแสดงภาพถ่ายของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศ และทัศนศิลป์ร่วมสมัยจากกลุ่มแกลลอรี่ชั้นนำ / 5 สำหรับการประชุม ฉายภาพยนตร์ การแสดงดนตรี ละครเวที อบรม เสวนา และการแสดงต่าง ๆ / ชั้น 7-9 ที่จัดแสดงงานทัศนศิลป์
          ที่ตั้ง : ตรงข้ามห้างมาบุญครองและสยามดิสคัฟเวอรี่ การเดินทางที่ง่ายที่สุดก็คือขึ้นรถไฟฟ้าแล้วมาลงที่สถานีสนามกีฬา ก็สามารถเดินทางเชื่อมมายังหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครได้เลย (โทร. 02-214-6630-8)
          เวลาทำการ : วันอังคารถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-21.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)

          Did You Know? : แนวความคิดในการออกแบบห้องจัดนิทรรศการของที่นี่จะเน้นความยืดหย่อน ความหลากหลาย และความน่าสนใจของห้องแสดงงานศิลปะ ห้องแสดงงานศิลปะของที่นี่ จึงสามารถปรับเปลี่ยนให้เกิดความหลากหลายด้านพื้นที่และลักษณะรูปแบบในการแสดงผลงานด้านศิลปะ

IMG_4932

 3.หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล Ardel Gallery of Modern Art
          หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล จัดแสดงนิทรรศการและดำเนินกิจกรรมทางศิลปะมาตลอดระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา โดยมุ่งเน้นถึงความหลากหลายทางความคิดและการนำเสนอคุณค่าของานศิลปะในทุกรูปแบบ ทั้งศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและศิลปินรุ่นใหม่ นอกเหนือจากการจัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะแล้ว อาร์เดลยังจัดกิจกรรมทางศิลปะที่เป็นประโยชน์ ทั้งในแง่ของการส่งเสริมองค์ความรู้ต่าง ๆ และการแลกเปลี่ยนถ่ายเทความรู้ประสบการณ์ระหว่างกันของหอศิลป์ ศิลปิน นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้เกิดแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย
          การแสดงผลงาน : จัดการแสงนิทรรศการเกี่ยวกับงานศิลปะทุกแขนง
          ที่ตั้ง : มาจากสะพานปิ่นเกล้าหรือพระราม 8 ให้ใช้ทางคู่ขนาดลอยฟ้า แล้วมาลงที่ทางลง“บางแคบางบัวทอง” ลงมาแล้วชิดซ้ายเข้าถนนคู่ขนาน ตรงไปเรื่อย ๆ เมื่อเลยทางเข้าถนนพุทธมณฑลสาย 2 ให้ลอดใต้สะพาน ชิดซ้ายขึ้นสะพานข้ามถนนบรมราชชนนี เพื่อกลับรถมาฝั่งขาเข้า ขับตรงไปตามทางคู่ขนานจนเห็นปั๊มคาลเท็กซ์ ให้ชิดซ้ายแล้วเลี้ยวเข้าหมู่บ้านชื่อ “เบลเลอวิว” เมื่อเลี้ยวเขาไปจะเห็นหอศิลป์ (โทร. 0-2422-2092)
          เวลาทำการ : อังคาร-เสาร์ 10.30-19.00 น. อาทิตย์ 10.30-17.30 น. (ปิดวันจันทร์)
Advertisements